Betaling

Betaling av faktura, medlemskontingent og kjøp av utstyr kan du gjere via Vipps eller direkte til vår bankkonto.

Bankkonto: 3700.20.39053

Vippsnummer: 563162

Vipps QR-kode