Medlemsregistrering 2020/2021

Her kan både nye og gamle medlemmar legge inn oppdatert informasjon om seg sjølv og sende inn til styret. Vi ynskjer at alle gjer dette minst ein gong kvar sesong. Det er kun styret i klubben som får tilgang til desse opplysningane.

Foresatte kan bruke sitt mobilnummer og epost, men namn og fødselsdato gjelder medlemmet. Spesifiser gjerne i kommentarfeltet.

(felta merka * må fyllast ut)

Personopplysningar

Medlemstype

Vaksen

Friskliv/Førde Resurssenter

Student

Under 19 år

Epost-liste

Meld på epost-liste og få tilsendt viktige meldingar (anbefalt)

Stadfest registrering

Bekreft registrering som medlem og at du må betale medlemskontingent til Førde Badmintonklubb. Dersom du av ein eller annan grunn ikkje betalar kontingenten, vil du bli belasta med eit gebyr på kr 125,- pr. trening.

Prisar for medlemskap finn du under fordebadminton.no#treningsprisar

* Eg stadfester registrering som medlem og at gitte opplysningar er riktige.