Medlemsregistrering 2022/2023

Her kan både nye og gamle medlemmar legge inn oppdatert informasjon om seg sjølv og sende inn til styret. Vi ynskjer at alle gjer dette minst éin gong kvar sesong. Det er kun styret i klubben som får tilgang til desse opplysningane. Fødselsdato er naudsynt pga. krav ved innrapportering til NIF.

Foresatte kan bruke sitt mobilnummer og epost, men namn og fødselsdato gjeld medlemmet. Spesifiser gjerne i kommentarfeltet.

(felta merka * må fyllast ut)

Personopplysningar

Medlemstype

Vaksen

Friskliv/Førde Resurssenter

Student

Under 19 år

Betalingsalternativ

Meir informasjon om prisar finn du under fordebadminton.no#treningsprisar

Alternativ 1: Fullt medlemskap

Alternativ 2: kr 400,- + avgift pr. trening

Epost-liste

Meld på epost-liste og få tilsendt viktige meldingar (anbefalt)

Stadfest registrering

Bekreft registrering som medlem for 22/23-sesongen og at du må betale medlemskontingent til Førde Badmintonklubb. Dersom du av ein eller annan grunn ikkje betalar kontingenten, vil du bli belasta med eit gebyr på kr 125,- pr. trening.

* Eg stadfester registrering som medlem og at gitte opplysningar er riktige.