Prøvemedlemskap

Her kan du registrere deg dersom du ynskjer eit prøvemedlemskap i Førde Badmintonklubb. Prøvemedlemskapet varer i to veker. Kun styret i klubben får tilgang til desse opplysningane. Ynskjer du å fortsette etter to veker, registerer du deg som fullt medlem og betalar medlemskontingent.

(felta merka * må fyllast ut)

Personopplysningar