Betaling

Betaling av faktura eller andre beløp og utstyr enn det du finn via vår Vipps-butikk i appen.

Bankkonto: 3700.20.39053

Vippsnummer: 563162

Vipps QR-kode

Vipps-butikk

Betaling av utstyr og medlemskontingent i Vipps-appen.

Vipps QR-kode (butikk)

Vippsnummer: 710406